SALGSBETINGELSER


Innledning

 STUDIO RUSTIKK følger norsk lovgivning. Forbrukeren er beskyttet av gjeldende norske lover og regler. 

 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

Parter

Selger er:

STUDIO RUSTIKK 

Org.nr: 921 614 411 MVA

post@studiorustikk.no

 

Kjøper er forbrukeren som foretar bestilling. 

 

Pris

Den oppgitte prisen for produkter er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader selger ikke har informert om, skal ikke kjøper bære. 

 

Avtale

Avtalen inngås når kjøper har sendt bestilling til selger og er bindende for begge parter. Kjøper er ansvarlig for å legge inn riktige produkter og opplysninger ved gjennomføring av bestilling.

 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


Digitale filer er til privat bruk som betyr at oppskriftene ikke skal kopieres, videreselges eller deles på annen måte. Salg av produkter laget av oppskrift skal heller ikke finne sted. 


Det er ikke angrerett på oppskrifter

 

Betalingsinformasjon

Prisene på produkter er oppgitt i NOK og inkluderer merverdiavgift. 

Det er mulig å betale med visa, mastercard, American Express og PayPal. 

Når bestillingen blir bekreftet blir betalingskortet trukket og kjøper får ordrebekreftelse på mail. Kjøper er ansvarlig for å sjekke om det har kommet ordrebekreftelse og informasjonen på ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen. Ordrebekreftelsen kan havne i søppelpost og reklamemail. Hvis kjøper ikke får ordrebekreftelse på mail innen en time etter gjennomført kjøp eller det ikke er samsvar mellom bestilling og ordrebekreftelse må kjøper sende mail til post@studiorustikk.no. Denne mailen bør inneholde kort informasjon om hva det gjelder, for eksempel manglende ordrebekreftelse slik at selger kan sjekke systemet. 


Levering

Levering av digitale filer er på mail. Når bestillingen går igjennom får kjøper en lenke for nedlasting på oppgitt mail. Pass på å oppgi korrekt e-postadresse og sjekk søppelpost og reklamemail i mailsystemet. 


Levering av fysisk vare fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken. Fysiske produkter pakkes og sendes innen 5 virkedager med mindre det er avtalt noe annet mellom kjøper og selger. Selger tar forbehold om lengre leveringstid ved ferieavvikling eller høytider. 

Selger benytter Posten og Bring. 


Hvis kjøper ikke får varen eller varen leveres for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i Forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.  Kjøperen må sende mail til post@studiorustikk.no med ordrebeskrivelse, personalia og kort beskrivelse hva det gjelder.

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan kjøperen fastholde kjøpet og sette en rimelig tileggsfrist for oppfyllelse fra selgeren. Kjøperen kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Kjøperen kan heve avtalen med selgeren dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis selgeren ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som kjøperen har fastsatt. Kjøperen kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre selgeren har sagt at han eller hun ikke vil oppfylle innen fristen.

Kjøperen kan videre kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelsen fra selgerens side jf. forbrukerkjøpslovens § 24.

 

Porto

Bestilling av markører til Norge har fast frakt på 29 kr og fri frakt ved bestillinger over 350 kr.

Bestilling av markører til Norge med sporing har frakt på 79 kr og fri frakt ved bestilling over 400 kr.

Bestilling av markører til utlandet har fast frakt på 49 kr og fri frakt ved bestillinger over 450 kr. 


Åpent kjøp og angrerett

Det er ikke åpent kjøp eller angrerett ved kjøp av digitale filer. Kjøper er ansvarlig for å oppgi korrekt produkt og e-postadresse.


Kjøper har 14 dager åpent kjøp og angrerett av fysisk vare fra mottatt fysisk produkt. Kjøper må kontakte selger innen 14 dager etter mottatt fysisk produkt for å benytte seg av angreretten. Antall dager er alle kalenderdager, dersom fristen ender på en lørdag, søndag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.  

 

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt.

For å benytte seg av åpent kjøp og angreretten må produktet som returneres være i samme stand som ved mottatt produkt. Dette vil si ubrukt og eventuell forsegling kan ikke være brutt.  Dette gjelder imidlertid ikke hvis produktet har blitt ødelagt eller forandret på grunn av handling som har vært nødvendige for å undersøke den eller på grunn av noen omstendighet som ikke kan henføres til deg. 

Ved benyttelse av åpent kjøp og angreretten sender kjøper en mail til post@studiorustikk.no med ordrenummer, personalia, kort beskrivelse av hvorfor det er ønskelig å returnere produktet og om det er ønskelig å bytte til et annet produkt eller få pengene tilbake. Kjøper får angrerettskjema som fylles ut og legges ved produktet. Kjøper må selv betale returporto og kjøper har ansvar for at pakken kommer frem. Når pakken kommer frem til selger får kjøper bekreftelse på mottatt pakke og saken behandles.

Kjøper velger om det er ønskelig med penger tilbake for produktet eller nytt produkt. Hvis kjøper velger penger tilbake kommer pengene på konto innen 3-5 virkedager. Om kjøper velger et annet produkt forutsettes det at ønskelig produktet er på lager. Hvis totalpris for nytt produkt er høyere enn returnert produktet, må mellomlegget betales av kjøper. Hvis totalpris for nytt produkt er lavere enn returnert produkt, får kjøper mellomlegget på konto og pengene er på konto innen 3-5 virkedager. 

 

Reklamasjon 

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at kjøper i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selger ved å sende mail til post@studiorustikk.no med ordrenummer, personalia, kort beskrivelse av feil og mangler på produktet og eventuelt bilde om mulig. Fristen kan aldri være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon må likevel skje senest to år etter at kjøperen overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lengre, er reklamasjonsfristen fem år.

 

Kjøper får reklamasjonsskjema tilsendt på mail. Dette skjema fylles ut og sendes med produktet. Når pakken kommer frem får kjøper bekreftelse på mottatt pakke og behandling av reklamasjonen. Fraktkostnader blir tilbakebetalt ved reklamasjon. 


Kjøper velger om det er ønskelig med penger tilbake for produktet eller nytt produkt. Hvis kjøper velger penger tilbake kommer pengene på konto innen 3-5 virkedager. Om kjøper velger et annet produkt forutsettes det at ønskelig produktet er på lager. Hvis totalpris for nytt produkt er høyere enn returnert produktet, må mellomlegget betales av kjøper. Hvis totalpris for nytt produkt er lavere enn returnert produkt, får kjøper mellomlegget på konto og pengene er på konto innen 3-5 virkedager. 

 

Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Konfliktløsning

 Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no. 

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

 

 

Spørsmål rettes til post@studiorustikk.no.